Hjem / Guider / Tips og triks / Pulsar Core – kalibrering av siktet

Pulsar Core – kalibrering av siktet

(RC= Remote Control, fjernkontroll)

 • Trykk samtidig og hold inne i to sekunder knappene “VENSTRE” (10) og ”MODE” (12) eller RC-knappene (23) og (24) for å gå inn i hjelpemenyen.
 • Trykk på knappene “VENSTRE” (10) eller “HØYRE” (11) for å velge menyelement “Display calibration”. Trykk på “MODE” for å bekrefte.
 • Hjelpekors i en begrensende ramme og symboler vil vises på skjermen.
 • Først må du matche hjelpekorset og kikkertsiktes senterpunkt.
 • For å flytte rammen med korset horisontalt og vertikalt, trykk på knappene “VENSTRE” eller “HØYRE” (eller RC-knappene (22), (24)). Bevegelse skjer ved både korte og lange trykk. For å bytte bevegelsesretning fra horisontalt til vertikalt, trykk på knappen “MODE” eller RC-knappen (23).
 • Deretter holder du “MODE” (eller (23) RC-knappen) i to sekunder. Figur “2” og X-, Y-koordinatverdier vises ved siden av ikonet.
 • Mens du holder retikkelet i siktepunktet, flytt hjelpekorset til treffpunkt med knappene “VENSTRE” eller “HØYRE”(eller RC-knappene (22), (24). For å bytte bevegelsesretning fra horisontalt til vertikalt, trykk på knappen “MODE”eller (23) RC-knapp. Horisontalt / vertikalt flytteområde for hjelpekorset relativt til begrensningsrammen er +/- 10.
 • Etter hvert skal hjelpekorset matche treffpunktet, mens kikkertens midtsikte forblir i siktepunktet.
 • For å lagre kalibreringsparametere, hold “MODE”-knappen (eller (23) RC-knapp) trykket i to sekunder – displayet viser «OK» -meldingen; bildet av målesenteret skal nå sammenfalle med kikkertsikte.

For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, velg “Yes” i elementet “Default settings”.

Følgende parametere gjenopprettes til fabrikkinnstillinger:

 • Driftsmodus – “Forest”;
 • Bildekalibreringsmodus – automatisk;
 • Lysstyrken på menysymbolene – 5;
 • Skjerm kalibrering – koordinater X = 0, Y = 0;
 • Forstørrelse – x1;
 • Fargeinversjon – av;
 • Lysstyrkeinnstillinger – 10;
 • Kontrastinnstillinger – 6.

Merk: Hjelpemenyelementer (“Display calibration” og “Default settings”) er bare tilgjengelige når enheten er i festet modus (attachement mode).

Handlekurv
Gå til toppen