Hjem / Guider / Tips og triks / Pulsar Thermion – nullstilling av sikte

Pulsar Thermion – nullstilling av sikte

Riflekikkerten har to nullstillingsmetoder: Ett skudds nullstilling, og bruk av «fryse» funksjonen. Nullstilling anbefales å gjøres ved temperaturer nær kikkertens driftstemperatur. 

 • Sett våpenet med riflekikkerten montert på en benkstøtte.
 • Sett opp mål på ønsket innskytningsavstand.
 • Juster kikkerten i henhold til «Powering on and Image setting» i brukermanualen.
 • Velg nullstillings profilen. (Se «zeroing Profile» i hovedmenyen)
 • Sikt inn og avfyr ett skudd. 
 • Hvis treffpunkt ikke samsvarer med retikkelens midtpunkt, trykk og hold menyknappen (6) for å entre hovedmenyen.
 • Roter menyhjulet (6) for å velge nullstilling submenyen.For å bekrefte valget trykk en gang på menyknappen (6)
 • Still inn nullstillingsverdien (Se «zeroing» menyvalg -> «add new distance» submeny)
 • Bekreft nullstillingsdistansen ved å trykke og holde menyknappen (6)
 • En «Nullstillings parameter innstillinger» meny vil vises på skjermen.
 • Et hjelpekryss vil vises i senter av skjermen .  X og Y koordinater til krysset vil vises i øvre høyre hjørne.   
 • Roter menyhjulet (6) for å velge  ikonet. Trykk en gang på kontrollknappen for å bekrefte. 
 • Hold retikkelen i siktepunktet, flytt så hjelpekrysset ved å rotere menyhjulet (6) inntil krysset matcher treffpunktet. For å bytte mellom X og Y forflytning, trykk en gang på menyknappen (6)

Merk følgende! For å unngå å måtte holde retikkelen stødig i siktebildet kan du bruke «fryse» funksjonen – fryse nullstillingsskjermen. (Referer til menyens «zeroing» -> «Distance» submeny -> «Zeroing parameters Seetings» submeny -> «Freeze» submeny )

 • For å lagre retikkelets nye posisjon, trykk og hold menyknappen (6). Retikkelet er justert i samsvar med treffpunkt og submenyen  er tilstede. 
 • Trykk og hold menyknappen (6) igjen for å gå ut av nullstillingsmenyen. Beskjeden «Zeroing coordinates saved) dukker opp som bekreftelse på endringene som er gjort. 
 • Skyt en gang til – nå skal treffpunkt og siktepunkt samsvare. 

Forenklet fremgangsmetode: 

 • Sett opp en blink på ca.30 m.
 • Sikt gjennom løpet, og still trådkorset til det er midt i blinken.
 • Skyt og sjekk treffpunkt.
 • Still trådkorset til treffpunktet og lagre.
 • Skyt igjen og sjekk. Evt. Finjuster opp/ned/side til det er i siktebildet.
 • Flytt blinken til ønsket skyteavstand og skyt, evtentuelt finjuster.
 • LAGRE.
Handlekurv
Gå til toppen