Hjem / Guider / Guide / Termiske fargepaletter, retikler og avstandsmåler

Termiske fargepaletter, retikler og avstandsmåler

Her viser vi typiske nordiske dyr i ulike reele situasjoner, sett gjennom ulike termiske enheter fra Pulsar. Bildene viser bruk av ulike fargepaletter og retikler, samt bruk av avstandsmåler. Guiden lar deg se styrker og svakheter med de ulike fargepalettene og retiklene, og gir deg gode ideer om hvilke innstillinger du selv kan bruke til jakt og observasjon under ulike forhold.

God opplevelse – God og sikker jakt!

Tekst og bilder av Dr. Dag A. Karlsen for Teno Astro AS

Bilder av diverse dyr – ulike fargepaletter og avstandsmåler

Formålet med bildene under er å illustrere typiske nordiske dyr sett gjennom Thermion XP50 og generiske kikkerter – under ulike forhold, men alltid i nattemørke.

Tidspunkter fremgår av bildene og gir leseren en pekepinn på lokale forhold. De fleste bilder er tatt i Østfold, vesentlig av rådyr og elg. Som bruker av ulike termiske kikkerter og også digitale restlysforsterkere og nattkikkerter med fosfor, må vi si at dagens termiske sikter har nådd meget lang mtp mulighet for å oppdage «varme» objekter under ulike forhold.

Varmestrålene fra dyr og mennesker – som altså intet har å gjøre med «lys» eller kunstig lys – medfører at slike kan oppdages inne i kratt, i noe tåke, røyk og ikke bare i mørke. Blodspor fra dyr står frem som varme punkter, og i snø kan man oppleve at ferske fotspor gir varmesignaturer som skiller disse fra eldre spor.

Pulsars produkter fortsetter å ligge helt i forkant av den teknologiske utviklingen for sivilt tilgjengelige termiske sikter og kikkerter.

Pulsar Thermion XP50 brukt i disse eksemplene har en sensor med 640x480px oppløsning og 17 µm pixel pitch.

Bilder av hjort og rådyr – ulike fargepaletter, retikler og avstandsmåler

Formålet med bilden under er å illustrere typiske nordiske dyr – i faktisk natur – sett gjennom Thermion XP38 under ulike forhold i uredigert form, men alltid i nattemørke. Bilden illustrerer godt hva man kan forvente av en moderne 38mm og tilsvarende termiske sikter fra Pulsar.

Tidspunkter fremgår av bildene og gir leseren en pekepinn vedr. lokale forhold. De fleste bilder er tatt i Østfold, vesentlig rådyr og elg, men også bilder av hjort fra Aurland er vist.

Pulsar Thermion XP38 brukt i disse eksemplene har en sensor med 640x480px oppløsning og 17 µm pixel pitch.

Bilder av rådyr – ulike retikler

Bildene under har som formål å demonstrere ulike retikler under faktisk nattforhold, samt stadiametrisk avstandsmåler.

Bemerk at selv om dette viser anvendelse av Thermion XP38, så er bildene i seg selv «generiske» for en 38mm med 17 µm pixel pitch i microbolometeret – altså i og for seg også en ren observasjonskikkert uten retikkel – og slik sett gir illustrasjonene en meget god pekepinn på hva slik optisk utrustning produserer under ekte forhold i norsk natur.

Pulsar Thermion XP38 brukt i disse eksemplene har en sensor med 640x480px oppløsning og 17 µm pixel pitch.

Bilder av rådyr og elg – ulike fargepaletter

Illustrasjonen under demonstrer ulike fargepaletter og dyrene er elg og rådyr – vesentlig på jorder. Vår erfaring er at Redhot og eventuelt Sepia normalt gir meget gode observasjon. Blackhot kan enkelte ganger gi bedre definisjon av «omriss» og da på lange avstander.

På bildet over med PiP dvs «Picture in Picture» – eller «bilde i bilde» er paletten Redhot som også gir gultoner i dyrets litt kaldere kroppsdeler. Legg merke til fuglen til høyre, en Rugde. Avstanden her er c. 80-90m og også terrenget med stubbåker kommer klart frem noe som viser den overlegne kvaliteten på dette kikkertsiktet.

Mange spør om hva man oppnår med en 50mm kontra f.eks en 38mm som her. Svaret er at det er vesentlig på avstander lenger en 1 km at man kan nyttiggjøre at man henter inn mer varmestråler og kan oppdage dyr. Slikt kan være aktuelt på hjortejakt i lier på Vestlandet og for å finne dyr under villreinjakt. På vanlige skuddhold som 100-200m er det lite å vinne på større objektiver – til det er i dag microbolometrene og optikken generelt for god.

Pulsar Thermion XP38 brukt i disse eksemplene har en sensor med 640x480px oppløsning og 17 µm pixel pitch.

Handlekurv
Gå til toppen